Olika varianter av dansbingo

Det finns många olika varianter av dansbingo att välja bland och du kan säkert också komma på en egen variant av spelet. Här ger vi exempel på några varianter av dansbingo.

Ett alternativ är att göra brickor som innehåller tomma rutor, exempelvis fem rutor på varje bricka. Då får deltagarna själva skriva in numren på dem som de har dansat med. När en deltagare har fyllt i nummer på hela sin bingobricka så har han eller hon fått bingo. I denna variant av Dansbingo kan man välja själv vilka man vill dansa med, så länge man väljer fem olika danspartners. Det går också snabbare eftersom man kan välja att dansa med de deltagare som är lediga.

Ett annat alternativ är att göra förtryckta bingobrickor som innehåller ett antal nummer. Då gäller det för deltagarna att leta upp de deltagare som har de nummer som finns på ens bingobricka för att sedan dansa med dem. När deltagaren således har dansat med samtliga nummer som finns förtrycka på bingobrickan så har han eller hon fått bingo. Denna variant av Dansbingo innehåller mer spänning än den förra varianten, just eftersom man inte kan välja vilka man vill dansa med utan man måste dansa med de personer som har de nummer som är markerade på bingobrickan. Denna variant kräver också en gnutta tur, eftersom man ibland måste vänta på att den man ska dansa med måste bli ledig för en ny dans.

En ytterligare variant är att alla deltagare får tomma bingobrickor och sedan får deltagarna fylla i sina danspartners nummer allt eftersom de dansar med olika människor. När man har spelat ett antal låtar så blir det lottodragning och då ropas ett nummer i taget ut. Har man det numret på sin bricka får man kryssa för det och först ut att ha markerat en hel rad vinner.

Istället för nummer kan man också ha så att man skriver danspartnerns namn på sin bingobricka och i slutet av kvällen ropas deltagarnas namn ut, ett efter ett. Har man dansat med den personen och har den personens namn på sin bricka får man kryssa för namnet. Först att kryssa över samtliga rutor på bingobrickan vinner. Det är också ett bra sätt som gör att man måste prata med sin danspartner, man bryter alltså isen ännu mer än om man bara dansar och snabbt tittar på varandras nummer. Det kräver heller inte lika mycket förberedelser, som ifall alla deltagare måste ha nummer på sig.